0
0
0
Winkelwagentje
0,00
0
Filter op producten die passen
Vind je motor hier
Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Over de voorwaarden

1.1
Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen die u als consument doet bij www.24mx.be en aanverwante websites (de "Website"). U aanvaardt de Algemene Voorwaarden wanneer u een aankoop doet op de Website.

1.2
De overeenkomst wordt gesloten met Pierce AB (24MX),
ondernemingsnummer 556763-1592
en adres Elektravagen 22, 126 30 Hagersten ("Pierce", "ons" of "wij").
Bedrijvenregister: Bolagsverket/Zweeds bedrijfsregistratiekantoor,
BTW-nummer: OSS BTW NR SE556763159201.

1.3
U kunt contact opnemen met onze klantenservice op info@24mx.be.

2. Bestellingen

Wij verkopen uitsluitend aan klanten die als particulier (consument) handelen. Om een aankoop te kunnen doen, moet u volgens de toepasselijke wetgeving het recht hebben om een overeenkomst aan te gaan. Dit betekent dat u ten minste 16 jaar oud moet zijn om met directe betaling te kopen of ten minste 18 jaar oud om op krediet te kopen.

3. Bevestiging van bestelling en levering

3.1
Zodra u uw aankoop hebt voltooid, ontvangt u een automatische bevestigingsmail ("Dank u voor uw bestelling"), waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Deze automatische bevestiging houdt niet in dat er een bindend contract is gesloten.

3.2
Een bindend contract komt pas tot stand wanneer de bestelling is verpakt en wij een definitieve leveringsbevestiging sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u de bestelling plaatste ("Uw bestelling is verpakt").

3.3
Voordat u de definitieve leveringsbevestiging ontvangt, kan uw bestelling geheel of gedeeltelijk worden geweigerd op grond van afwijkingen in de voorraad, in overeenstemming met ons Fair Practice-beleid, als u ons bij de kassa onjuiste informatie hebt verstrekt of als wij een poging tot fraude vermoeden. In dergelijke gevallen zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

4. Prijzen en informatie

4.1
Bij bestelling gelden de prijzen die op het moment van bestelling op de Website vermeld staan. Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke BTW, maar exclusief eventuele betalings- en vrachtkosten, die afzonderlijk worden vermeld.

4.2
Wij besteden veel zorg aan het vermelden van correcte prijzen, maar als wij desondanks een onjuiste prijs voor een product vermelden of als de informatie over een op de Website vermeld product onjuist is, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen met de juiste prijs. Voordat een leveringsbevestiging is verzonden, is er nog geen bindend contract tot stand gekomen en staat het ons vrij om onze prijzen te corrigeren.

4.3
Indien de prijs of informatie voor een op de Website vermeld product onjuist is en u zich dit realiseerde of had moeten realiseren, zal de prijs of informatie niet van toepassing zijn op de aankoop, zelfs indien u een leveringsbevestiging hebt ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

4.4.
Afbeeldingen op de Website die het product tonen, dienen enkel ter illustratie en het werkelijke product kan lichtjes afwijken als gevolg van verschillende productiebatches, verschillende motormodellen enz. Ook kunnen wij niet garanderen dat alle afbeeldingen op de Website exact hetzelfde uitzien, bijvoorbeeld als gevolg van kleurweergave door het scherm van de computer/telefoon.

5. Betaling

5.1
Wij bieden verschillende betaalmogelijkheden aan, en u kunt kiezen welke betaalmogelijkheid u wilt gebruiken. De mogelijke betaalopties waaruit u kunt kiezen worden altijd getoond bij het afrekenen op de Website en wanneer u uw bestelling plaatst. Afhankelijk van welke optie u kiest, wordt in de kassa aangegeven of er extra kosten zijn.

5.2
Volledige informatie over alle betalingsmogelijkheden en eventuele extra kosten vindt u hier

5.3
Wanneer u een aankoop bij ons doet, sluit u een afzonderlijke betalingsovereenkomst met onze betalingsdienstaanbieder.

Verzending en levering

Leveringsopties

6.1
Wij bieden verschillende leveringsopties, afhankelijk van de bestemming en de gekochte producten. De leveringsopties die wij aanbieden worden altijd getoond in de kassa op de Website. Wij bieden levering aan huis, afhankelijk van waar u woont.

6.2
Om de levering voor u als klant te vergemakkelijken en de impact op het milieu te minimaliseren, proberen wij uw producten altijd in één keer te leveren.

6.3
Als uw bestelling meerdere producten bevat, en een of meer van de producten zijn bij ons niet op voorraad of hebben een langere levertijd, dan kunnen wij de producten zonder extra kosten in meerdere leveringen naar u verzenden.

6.4
Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op leveringen binnen België.

6.5
Alle details over onze leveringsmogelijkheden vindt u hier

Verzendkosten

6.6
Afhankelijk van de producten die u koopt, de verzendoptie die u kiest en het totaalbedrag van uw bestelling, kunnen vrachtkosten van toepassing zijn. De vrachtkosten worden altijd getoond bij het afrekenen wanneer u uw aankoop doet.

6.7
Als u volumineuze artikelen koopt, zoals laadplatforms of tenten, worden voor deze producten verzendkosten in rekening gebracht. Grote producten zijn altijd gelabeld op de Website.

6.8
Volledige informatie over verzendingsopties en -kosten vindt u hier

Levertijd

6.9
De geschatte verwachte leveringsdatum is te vinden in de kassa op de Website en in uw automatische ontvangstbevestiging en kan verschillen afhankelijk van de producten en de leveringsoptie die u kiest. Wij zullen er altijd naar streven uw bestelling binnen de geschatte levertijd te leveren, maar kunnen dit niet garanderen.

Niet opgehaalde pakketten

6.10
U bent verantwoordelijk voor de ontvangst van uw bestelling in overeenstemming met de instructies die u op het moment van bestelling heeft ontvangen.

6.11
Pakketten bij afhaalpunten die niet zijn opgehaald binnen de op het bericht vermelde tijd, worden aan ons geretourneerd. Als je hebt gekozen voor thuisbezorging en je volgt de instructies voor ontvangst niet op, je bent bijvoorbeeld niet thuis om je bestelling in ontvangst te nemen of je weigert het pakket bij aflevering, dan wordt het pakket aan ons geretourneerd.

6.12
In deze gevallen behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen die gelijk zijn aan onze verwerkings- en verzendkosten.

7. Annulerings- en retourrecht

7.1
U hebt het recht om uw aankoop te annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag dat u, of een persoon namens u, het product dat u op de Website hebt gekocht, hebt ontvangen.

7.2
Daarnaast geven wij u 46 dagen extra recht op retournering, dus in totaal 60 dagen. Het recht op retour geldt alleen voor ongebruikte producten in nieuwe staat, in de originele verpakking en met alle labels er nog aan.

Uitzondering voor bepaalde producten

7.3
Voor sommige producten geldt het recht op annuleren of retourneren niet. Dit geldt voor producten die volgens uw instructies zijn vervaardigd (opdruk, of maten voor uw motor) of die anderszins een duidelijk gepersonaliseerd zijn. Alle producten onder het kopje 'Gepersonaliseerd' op de Website zijn uitgesloten van het recht op annuleren en retourneren. Uitlaatsystemen die voor uw motorfiets zijn gemaakt, vallen ook niet onder het herroepings- of retourrecht. Dit geldt ook voor producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals dranken en eetbare producten. Producten met een verbroken verzegeling die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd en die door u als klant zijn verbroken, zijn eveneens uitgesloten van het herroepings- en retourrecht. Indien het herroepingsrecht of recht op retour niet van toepassing is, wordt dit bij het product vermeld.

Depreciation of used products

7.4
Bij de uitoefening van uw wettelijke herroepingsrecht hebt u het recht om de verpakking te openen en het product te onderzoeken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan te beoordelen. U heeft het recht uw aankoop te annuleren tegen volledige terugbetaling indien u uw retourzending registreert of contact met ons opneemt binnen 14 dagen vanaf de dag dat u het product heeft ontvangen en het product in originele staat terugstuurt.

7.5
Als u het product meer dan noodzakelijk hanteert om het karakter, de eigenschappen en de functie ervan vast te stellen, hebben wij het recht een waardevermindering toe te passen. Een dergelijke aftrek vindt plaats door de waarde van het product bij terugzending te vergelijken met de oorspronkelijke waarde op het moment van aankoop. Om een volledige terugbetaling te bekomen, raden wij u daarom aan het product in zijn oorspronkelijke staat terug te sturen.

Hoe kunt u uw aankoop annuleren/recht op retournering

7.6
Indien u uw aankoop wenst te annuleren, dient u uw retourzending te registreren of ons hiervan in kennis te stellen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een persoon die namens u optreedt, uw bestelling ontvangt of afhaalt.

7.7
U kunt uw retour eenvoudig registreren door gebruik te maken van ons retourportaal dat u kunt vinden op onze website https://help.24mx.com/hc/nl-be/articles/360014911379 en het product retourneren zoals daar aangegeven. U kunt ook gebruik maken van het annuleringsformulier dat u kunt vinden hier

7.8
Nadat u ons heeft laten weten dat u uw aankoop wilt retourneren, dient u het product binnen 14 dagen vanaf de dag dat u, of een persoon namens u, uw bestelling heeft ontvangen of afgehaald, op te sturen of te retourneren. Wij raden u aan het product in dezelfde verpakking te retourneren als waarin u het heeft ontvangen, aangezien u verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies tijdens de retourzending als de schade of het verlies is veroorzaakt door uw nalatigheid, bijvoorbeeld bij het verpakken van het product.

7.9
Indien u na het verstrijken van het recht op annulering of retournering gebruik wenst te maken van de 46 extra dagen retourrecht, volgt u dezelfde procedures als bij het recht op annulering. Houdt u echter rekening met de eisen voor nieuwstaat, originele verpakking en labels zoals vermeld in 7.2.

7.10
Ons retouradres is PDC Logistics, Kablowa 1, 70-895 Szczecin-Zalom, Polen.

Retourzending

7.11
U kunt producten gratis retourneren, wanneer u gebruikmaakt van ons Retourportaal. Als u er de voorkeur aan geeft om je artikel(en) zelf te retourneren, worden de kosten hiervoor niet vergoed. Je kunt meer informatie vinden https://help.24mx.com/hc/nl-be/articles/4767032885906

Terugbetaling

7.12
Zodra u uw aankoop heeft geretourneerd, zullen wij, via onze betalingsdienstaanbieder, uw terugbetaling binnen 14 dagen uitvoeren. Wij betalen echter pas terug als wij het product hebben teruggekregen of als u heeft aangetoond dat u het naar ons heeft opgestuurd. Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies tijdens de retourzending die door uw nalatigheid is veroorzaakt.

7.13
In geval van terugzending van een volledige bestelling omvat de terugbetaling alle verzendingskosten (voor verzending naar u) die u bij de aankoop betaalde. Dit geldt echter alleen voor de kosten van standaardverzending. Extra verzendkosten als gevolg van uw keuze voor een duurdere verzendoptie worden niet terugbetaald.

7.14
Als u een deel van een bestelling retourneert, wordt de vracht niet terugbetaald.

7.15
De terugbetaling zal gebeuren met dezelfde betaalmethode die u koos op het moment van aankoop, tenzij we anders overeenkomen.

Garantieclaims

8.1
Als uw product gebreken vertoont, heeft u het recht om dit te reclameren in overeenstemming met de verplichte consumentenbeschermingswetgeving die van kracht is in het land waar u woonachtig bent. U hebt het recht een klacht in te dienen over elk oorspronkelijk gebrek aan het product dat zich voordoet binnen twee jaar na levering van het product (de aansprakelijkheidsperiode). U moet altijd een klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek geconstateerd dient te hebben. Uw recht om bezwaar te maken eindigt na het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijn van twee jaar.

8.2
Als u een claim wilt indienen voor een product, neem dan contact op met onze klantenservice via info@24mx.be.

8.3
Zodra het geclaimde product is beoordeeld en wij hebben vastgesteld dat de claim geldig is, zullen wij u vergoeden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat het defect zal worden verholpen, of dat wij het defecte product door een nieuw zullen vervangen. Als geen van beide opties mogelijk is, hebt u in plaats daarvan het recht om een prijsvermindering te eisen die overeenkomt met het defect of om de aankoop te annuleren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.4
Wij wijzen u erop dat wij het recht hebben een klacht te weigeren indien blijkt dat het product volgens de toepasselijke wetgeving geen gebreken vertoont.

8.5
In het geval dat wij het product retour behoeven, is ons retouradres: PDC Logistics, Kablowa 1, 70-895 Szczecin-Zalom, Polen.

8.6
Als je een defect product hebt teruggestuurd zonder eerst contact met ons op te nemen, wordt dit behandeld als een standaard retourzending en is het onderworpen aan onze standaard retourprocedure. Neem daarom contact met ons op volgens punt 8.2.

9. Aanbiedingen / Promotiecampagnes

9.1
Wij kunnen van tijd tot tijd promoties, kortingscodes, geschenken en andere aanbiedingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "Aanbiedingen") organiseren. Dergelijke aanbiedingen zijn alleen geldig voor de periode en onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in verband met dergelijke aanbieding. De promotie periode kan niet worden verlengd en in het geval dat de voorraad is uitverkocht tijdens de promotie periode, zullen wij geen soortgelijke vervangende producten aanbieden in plaats van de promotie producten. Aanbiedingen mogen niet worden gecombineerd met andere kortingen of acties - tenzij uitdrukkelijk vermeld op het moment van uw aankoop.

9.2
In veel gevallen moet u zelf een code invoeren of de aanbieding activeren voordat u uw aankoop afrondt om van de aanbieding te kunnen profiteren.

9.3
Als u een deel van een bestelling retourneert waarin een actieproduct is opgenomen of als dat deel van de bestelling een noodzakelijke voorwaarde was voor een bepaalde korting, komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor het actie-/actieproduct of de korting. Wij zullen daarom de waarde van het campagneproduct of de actiekorting afhouden bij de berekening van de terugbetaling. Dit kan ertoe leiden dat u moet betalen voor elk campagneproduct dat deel uitmaakt van de promotie (als u ervoor kiest om het niet te retourneren) of dat u een korting moet “terugbetalen”. Als u bijvoorbeeld heeft deelgenomen aan een promotie waarbij u voor € 10 een jas en een broek en laarzen kunt kopen en u alleen de jas retourneert, berekenen we de terugbetaling als de prijs van de jas minus het verschil tussen de prijs die we in rekening brachten alleen voor de laarzen op de dag van aankoop en de € 10 die u betaald heeft. Als er een actie was waarbij er € 10 korting geldt bij aankoop van een jas en broek en u heeft alleen de jas geretourneerd, dan berekenen wij de terugbetaling als de prijs van de jas minus de € 10 korting.

10. Fair Practice Policy

10.1
Om bij ons te kunnen winkelen, is dit vereist:

  • u niet probeert te frauderen of anderszins handelt met de intentie om toepasselijke wetten te overtreden;
  • u probeert ons niet te misleiden wat betreft uw identiteit of u valselijk voor te doen als een consument om bij ons te kunnen winkelen
  • u oefent geen ongepaste druk uit en intimideert ons personeel niet wanneer u met ons klantenserviceteam te maken hebt
  • u de intentie hebt om de producten die u bestelt te houden. Dit belet u niet om later van gedachten te veranderen. U behoudt altijd uw wettelijk recht op annulering en uw recht op retour volgens onze algemene aankoopvoorwaarden.

10.2
Inbreuken op dit Fair Practice-beleid omvatten, maar zijn niet beperkt tot

  • frauduleuze pogingen in verband met retourzendingen, zoals het vervangen/vervalsen van labels en prijskaartjes en valse claims van verloren producten,
  • het zich valselijk voordoen als consument om bij ons te kunnen winkelen, maar vervolgens bijvoorbeeld de producten op de markt brengen of doorverkopen in het kader van een zakelijke activiteit
  • het kopen van producten om ze te fotograferen in het kader van een zakelijke activiteit en het vervolgens ten onrechte retourneren van de producten, onder verwijzing naar een recht op annulering of een recht op retournering dat alleen voor consumenten geldt
  • het op ongepaste wijze proberen te beïnvloeden of bedreigen van ons personeel om een uitgebreid retourrecht te verkrijgen in vergelijking met onze verkoopvoorwaarden of dwingend recht; en
  • zeer abnormaal aankoop- en retourgedrag waaruit blijkt dat de klant eerder niet van plan was de bestelde producten te houden.

10.3
Onze beoordeling of u ons Fair Practice-beleid schendt, is gebaseerd op een aantal verschillende factoren, zoals systematisch afwijkend gedrag, samenstelling van de bestelling, bestelfrequentie, retourfrequentie en poging tot ontduiking met valse identiteit.

10.4
Als uw bestelling wordt geweigerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door middel van een e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat u bij het plaatsen van uw bestelling hebt opgegeven. Zodra wij u hebben meegedeeld dat wij uw bestelling hebben geweigerd, is de beslissing op u van toepassing, ongeacht uw profiel of e-mailadres. Het is niet toegestaan om te proberen deze beslissing op enigerlei wijze te omzeilen, bijvoorbeeld door te handelen onder de naam van iemand anders, aangezien een dergelijke misleiding op zichzelf al een schending is van het Fair Practice-beleid.

10.5
Ons Fair Practice-beleid belet u niet om uw wettelijk recht op annulering of uw recht op retournering uit te oefenen zodra u een bindende aankoop bij ons hebt gedaan. Ons Fair Practice-beleid kan u in specifieke gevallen echter wel beletten een nieuw contract met ons aan te gaan.

11. Onze verplichtingen

11.1
Als uw product een gebrek vertoont of als de levering vertraging oploopt, zijn wij aansprakelijk voor alle schade die u lijdt als gevolg van het gebrek of de vertraging, in overeenstemming met de verplichte wetgeving voor consumentenbescherming. Wij zijn echter alleen aansprakelijk voor schade als u redelijke stappen hebt ondernomen om uw risico te beperken. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die u door het nemen van redelijke maatregelen had kunnen voorkomen.

11.2
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, zoals oorlog, stakingen, pandemieën of natuurrampen, die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien (Overmacht). Indien wij door overmacht verhinderd zijn onze verplichtingen uit de overeenkomst of deze inkoopvoorwaarden na te komen, hebt u het recht de overeenkomst te herroepen in overeenstemming met de verplichte consumentenwetgeving.

12. Over deze Algemene Voorwaarden

12.1
Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen, maar de Voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan op het moment van uw aankoop zullen altijd van toepassing zijn op die aankoop. Alle wijzigingen zullen worden weergegeven in de laatst gepubliceerde versie van de Aankoopvoorwaarden op de Website. Wijzigingen zullen van kracht worden vanaf het moment dat u de Algemene Voorwaarden hebt aanvaard, d.w.z. wanneer u een nieuwe aankoop doet op de Website.

12.2
Het is belangrijk voor ons om uw rechten als consument te respecteren. Aangezien wij een in Zweden gevestigd bedrijf zijn, zullen deze Aankoopvoorwaarden worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Zweedse wet. Indien enige bepaling van deze Aankoopvoorwaarden door een rechtbank, autoriteit of alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie met competente jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige delen van die bepaling en alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en afdwingbaar, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. U hebt altijd recht op de verplichte consumentenrechten van het land waar u gewoonlijk verblijft. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden opgevat als een beperking van dergelijke rechten.

13. Vragen, klachten en geschillen

13.1
U kunt contact met ons opnemen als u vragen of klachten heeft over uw bestelling. U kunt ons gemakkelijk bereiken via de contactgegevens die aan het begin van deze Algemene Voorwaarden staan vermeld.

13.2
In geval van een geschil met particulieren zullen wij ons schikken naar de besluiten van instanties voor alternatieve geschillenbeslechting. In België kunt u contact opnemen met Consumentenombudsdienst https://mediationconsommateur.be/nl

13.3
Als individu kunt u ook een klacht indienen via het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de EU, dat u hier kunt vinden. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

13.4
Niettegenstaande het voorgaande kunnen eventuele geschillen ook worden beslecht voor elke bevoegde rechter in het land waar u als klant woonachtig bent.

De aankoopvoorwaarden werden het laatst bijgewerkt door Pierce op 29/12/2023.